LỊCH HỌC VÀ ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

LỊCH HỌC VÀ ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lịch học môn Kiến thức chung Ngày học Giờ học Thứ 7; Ngày 19/03/2016 Sáng : 08h – 11h Chiều : 14h – 17h Chủ nhật; Ngày 20/03/2016 Sáng : 08h – 11h Chiều : 14h – 17h Thứ 7;...
read more
Lịch học lớp ôn thi Công chức, Viên chức Tháng 3, 4 | Tuyển Công chức

Lịch học lớp ôn thi Công chức, Viên chức Tháng 3, 4 | Tuyển Công chức

Lịch học môn Kiến thức chung Ngày học Giờ học Thứ 7; Ngày 19/03/2016 Sáng : 08h – 11h Chiều : 14h – 17h Chủ nhật; Ngày 20/03/2016 Sáng : 08h – 11h Chiều : 14h – 17h Thứ 7;...
read more