LỊCH HỌC VÀ ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lịch học môn Kiến thức chung

Ngày học
Giờ học
Thứ 7; Ngày 19/03/2016
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Chủ nhật; Ngày 20/03/2016
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Thứ 7; Ngày 26/03/2016
Sáng : 08h – 12h
Lịch học môn Tin học

Ngày học
Giờ học
Chủ nhật; Ngày 27/03/2015
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Thứ 7; Ngày 02/04/2016
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Chủ nhật; Ngày 03/04/2016
Sáng : 08h – 12h
Lịch học môn Tiếng Anh

Ngày học
Giờ học
Thứ 7; Ngày 02/04/2016
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Chủ nhật; Ngày 03/04/2016
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Thứ 7; Ngày 09/04/2016
Sáng : 08h – 11h
Chiều : 14h – 17h
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments