Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 127/KH-LĐTBXH ngày 24/1/2017 của sở Lao động- Thương binh và xã hội về việc tuyển dụng viên chức 2017, Công văn số 79/SNV-CCVC ngày 08/02/2017 của Sở nội vụ về tuyển dụng viên chức của sở Lao động- Thương binh và xã hội. 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: Nguồn:  ldtbxh.kiengiang.gov.vn

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 2 votes

Bình luận bài viết

comments