UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp...
read more
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào...
read more
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai...
read more
UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng viên chức 2017

UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng viên chức 2017

UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng viên chức 2017 UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cao thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân cấp...
read more
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 818 chỉ tiêu, trong...
read more
Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 3....
read more
UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên 2017-2018 UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 như sau: Nguồn tin: sapa.laocai.gov.vn UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng...
read more
UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở xây dựng

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở xây dựng

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở xây dựng UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Sở xây dựng...
read more
Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018

Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018

Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018 Nhằm tuyển chọn giáo viên về trường THPT chuyên và các Trường THPT trên địa bàn TP Lào Cai, đáp...
read more
Viện Dược liệu – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Dược liệu – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Dược liệu – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2017 Viện Dược liệu – Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: I. Số lượng tuyển dụng:...
read more
UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã đợt I năm 2017

UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã đợt I năm 2017

UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã đợt I năm 2017 UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã đợt I năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9...
read more
Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức 2017

Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức 2017

Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức 2017 Thông tin chi tiết cụ thể như sau: Nguồn: snnptnt.laocai.gov.vn Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức 20175 (100%) 1 vote[s]
read more
UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 viên chức Thời gian nộp hồ sơ: Từ 20/03/2017 đến hết 07/04/2017 Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng nội vụ huyện Bảo Yên  hoặ...
read more
UBND Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức huyện năm 2017

UBND Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức huyện năm 2017

UBND Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức huyện năm 2017 UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND huyện năm 2017, như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển...
read more
UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017

UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017

UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017 UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước huyện Bắc Hà năm 2017 như sau: 1. Chỉ...
read more