UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018 UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức khối hành chính Nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Theo đó, tổng nhu...
read more
UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2018 Nguồn tin: Báo Lâm Đồng UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở5 (100%) 1...
read more
Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2018 như sau: Nguồn tin: w3.lamdong.gov.vn Rate this post
read more
UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Lạc Dương vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện bằng hình thức xét...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đặc cách 9 chỉ tiêu viên chức cho Trung...
read more
Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 2017 Nguồn tin: caodangytelamdong.edu.vn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 20175 (100%) 1 vote[s]
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2017 Căn cứ các quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, biên chế được giao và nhu cầu công tác; Viện...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu, trong đó: +...
read more
Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức

Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức

Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức Triển khai Kế hoạch 01/KH-C.Ty ngày 5/6/2017 của Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn về việc tuyển dụng...
read more
UBND huyện Cát Tiên, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Cát Tiên, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Cát Tiên, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Cát Tiên, Lâm Đồng Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2017 như sau: 1. Tổng chỉ...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng thông báo xét tuyển viên chức như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Sở nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn: lamdong.gov.vn Rate this post
read more
Sở nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách 2017

Sở nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách 2017

Sở nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách 2017 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như...
read more
Sở Nội Vụ Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Nội Vụ Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Nội Vụ Lâm Đồng xét tuyển viên chức năm 2017 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2017 như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển...
read more