UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó: – Đài Phát thanh –...
read more
UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/201...
read more
UBND TP.Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND TP.Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó: – Đội Quản lý trật tự đô thị: 03 người....
read more
UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển công chức cấp xã 2018

UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển công chức cấp xã 2018

UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển công chức cấp xã 2018 UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó: – Chức danh...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2017 Căn cứ kế hoạch số 1502/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu...
read more
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng Bảo hiểm xã...
read more
UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017 UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu – Chức danh Văn phòng – Thống kê:...
read more