UBND huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu, trong đó: – Viên chức...
read more
Sở giáo dục đào tạo Kon Tum tuyển dụng giáo viên mầm non 

Sở giáo dục đào tạo Kon Tum tuyển dụng giáo viên mầm non 

Sở giáo dục đào tạo Kon Tum tuyển dụng giáo viên mầm non  Sở GDĐT thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018. Tiêu chuẩn, điều kiện...
read more
UBND tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2017

UBND tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2017

UBND tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2017 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1346/KH-UBND về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017....
read more
Đài Phát Thanh – Truyền Hình Tỉnh Kon Tum Tuyển Phóng Viên, Phát Thanh Viên

Đài Phát Thanh – Truyền Hình Tỉnh Kon Tum Tuyển Phóng Viên, Phát Thanh Viên

Đài Phát Thanh – Truyền Hình Tỉnh Kon Tum Tuyển Phóng Viên, Phát Thanh Viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum tuyển dụng phóng viên, phát thanh viên, chuyên viên tổng hợp – Về tiêu chuẩn: Nam:...
read more