No Image

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: camranh.khanhhoa.gov.vn...
read more
UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu, trong đó: – Ngạch chuyên viên và...
read more
Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2018

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2018

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2018 Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao...
read more
Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP.Cam Ranh tuyển dụng

Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP.Cam Ranh tuyển dụng

Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt...
read more
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng: 02 người II. Đối...
read more
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó: –...
read more
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên 2. Số lượng cần tuyển: 07 người 3. Trình...
read more
Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hoà thông báo tuyển dụng

Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hoà thông báo tuyển dụng

Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hoà thông báo tuyển dụng Sở Ngoại vụ Khánh Hoà có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân viên bảo vệ nhằm phục vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan. A....
read more
Sở Du Lịch Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Du Lịch Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Du Lịch Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Du Lịch Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I.  Nhu cầu tuyển dụng: 05 người. II. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Người đăng ký...
read more
Sở Tư pháp Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tư pháp Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tư pháp Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 04 người 2. Đối tượng,...
read more
UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018 Căn cứ Luật cán bộ, công chức, ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh công an xã, ngày 21 tháng 11 năm 2008; Căn...
read more
Sở Công thương Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018

Sở Công thương Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018

Sở Công thương Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 Sở Công thương Khánh Hòa xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người. II. Đối tượng, điều kiệ...
read more
Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên. 2. Số lượng cần tuyển: 8...
read more
UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Vạn Ninh năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01...
read more
Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng 02 giảng viên và 01 nhân viên lái xe, cụ thể như sau: TT Vị trí việc làm  Số lượng   Điều kiện...
read more
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người 2. Đối tượng dự tuyển: Người dự tuyển phải...
read more