Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo

Sở Kế hoạch – Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo tuyển chức danh lãnh đạo

Sở Kế hoạch và Đầu ban hành kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT Thi tuyển 01 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng dự thi 

1. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tại chỗ của chức danh thi tuyển đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển.

2. Công chức, viên chức không công tác tại Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển nhưng thuộc các phòng chuyên môn khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

3. Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển hoặc chức danh tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Trung tâm) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề cử và được Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý bằng văn bản.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 1545-QĐ/TU ngày 06/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh và các quy định về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:

– Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển;

– Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương; Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên;

– Biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trình độ B;

– Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương vào công tác lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

– Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ, tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

III. Nội dung, hình thức thi tuyển

1. Thi viết

a. Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định;

b, Cơ cấu điểm thi: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

c,Thời gian thi viết 180 phút.

2.Thi trình bày Đề án

a, Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của Trung tâm; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Trung tâm; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự; Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 – 40 phút

b) Chủ đề cụ thể của Đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển sẽ được thông báo công khai trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ sokhdt.vinhphuc.gov.vn;

c) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm;

d) Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 – 40 phút;

đ) Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi, gồm:

– Toàn bộ Hội đồng thi tuyển.

– Lãnh đạo đơn vị, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên và công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự thi.

e) Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang – tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 07 quyển và nộp cho Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển trong 15 ngày từ khi nhận được thông báo của Hội đồng thi tuyển.

III. Thời gian tổ chức thi

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 08/8/2018 đến hết ngày 05/9/2018.

Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 06/9/2018 đến ngày 14/9/2018.

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 15/9/2018 đến ngày 05/10/2018.

Thời gian tổ chức thi viết, chấm thi viết, thông báo kết quả thi; nhận đơn phúc khảo, chấm và thông báo kết quả phúc khảo (nếu có): Từ ngày 06/10/2018 đến ngày 19/10/2018.

Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án và thông báo kết quả thi tuyển: Từ ngày 20/10/2018 đến ngày 28/10/2018.

Từ ngày 29/10/2018 – 31/10/2018: Bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định.

Xem chi tiết kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT


Nguồn tin: http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn

Rate this post

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of