Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 được Sở Nội vụ thoả thuận, ngày 15/9/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 175/QĐ-SKHĐT ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017.

– Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

– Thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/10/2017 – 27/10/2017 (trừ các ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

Nhu cầu tuyển dụng; yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các vị trí tuyển dụng; thành phần hồ sơ, điều kiện đăng ký dự tuyển, phương thức tuyển dụng xem chi tiết tại Quyết định số 175/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo hoặc truy cập vào website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://skhdt.binhdinh.gov.vn/.

*** Chi tiết thông báo như sau:
Nguồn tin: snv.binhdinh.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments