Huyện Sốp Cộp, Sơn La tuyển dụng công chức xã năm 2015

UBND huyện Sốp Cộp thông báo tuyển dụng công chức xã  năm 2015 như sau:


1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng
Tổng chỉ tiêu:  33 chỉ tiêu
– Chỉ huy trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu
– Công chức Văn phòng – Thống kê: 12 chỉ tiêu
– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 12 chỉ tiêu
– Công chức Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng: 04 chỉ tiêu
– Công chức Văn hóa – Xã hội:0 chỉ tiêu
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian: Từ ngày 17/11/2015 đến hết ngày 16/12/2015
– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Sốp Cộp
UBND huyện Sốp Cộp trân trọng thông báo./.

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments