UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức

UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức

UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã năm 2018 UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 Ngày 22/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng yên thông báo về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị...
read more
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức

Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức

Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học – Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Chỉ tiêu: 01...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức năm 2017 Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: 1. Chỉ...
read more
UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Khoái Châu về Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị.....
read more
UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ...
read more
UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND TP. Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:...
read more
UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ...
read more
UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ...
read more
UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ...
read more
Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

  Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn Rate this post
read more