Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư tuyển dụng

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư Hà Nội tuyển dụng nhân viên

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư cần tuyển dụng 01 Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác (dạng Hợp đồng lao động).

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:Nguồn: apd.edu.vn

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư tuyển dụng
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments