UBND tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình năm 2017 như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 65 chỉ tiêu,...
read more
Nhà khách tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng

Nhà khách tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng

Nhà khách tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng  Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thành lập Nhà khách tỉnh Hòa Bình. Nhà khách tỉnh Hòa Bình thô...
read more
Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2015

                Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn Rate this post
read more