Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 viên chức, trong đó: – Bác...
read more
Bệnh viện Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Bệnh viện quận 6, số 02D Chợ lớn, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển cụ thể sau: 1. Vị trí và số lượng cần tuyển:...
read more
Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục

Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục

Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu, trong...
read more
Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên

Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên

Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn...
read more
Quỹ phát triển Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Quỹ phát triển Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Quỹ phát triển Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (VNU-F) là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM có nhiệm vụ chính là góp phần vào sự phát triển của ĐHQG-HCM. VNU-F...
read more
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyển dụng

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyển dụng

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyển dụng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phụ trách nội dung tham mưu...
read more
No Image

UBND phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cần tuyển vị trí cán bộ không chuyên trách Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí M...
read more
UBND phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cần tuyển vị trí cán bộ không chuyên trách Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí M...
read more
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng I, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện đang mở rộng về quy mô và phạm vi hoạt động triển...
read more
Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi thông báo tuyển dụng 02 nhân viên có trình độ đại học điện dân dụng hoặc trung cấp điện...
read more
Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong...
read more
No Image

Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 04 người,...
read more
No Image

Trung tâm Y tế Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế...
read more
UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: 1. Đối tượng tuyển dụng: – Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ: Trình độ Cử nhân Luật, Cử nhâ...
read more
TT Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Hồ Chí Minh tuyển viên chức 

TT Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Hồ Chí Minh tuyển viên chức 

TT Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Hồ Chí Minh tuyển viên chức  Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
1 2 3 32