Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tuyển dụng Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CCVTLT ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hậu Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ,...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: 1.1. Người có đủ điều kiện sau...
read more
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức. a/ Vị trí: Tr...
read more
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hậu Giang tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hậu Giang tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-SNV ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển...
read more
Trường Đại học Võ Trường Toản, Hậu Giang tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Võ Trường Toản, Hậu Giang tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Võ Trường Toản, Hậu Giang tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Võ Trường Toản tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ – TTg ngày 18/02/2008 của Thủ tướng chính phủ...
read more
Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang thông báo tuyển 15 giáo viên mầm non

Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang thông báo tuyển 15 giáo viên mầm non

Chỉ tiêu tuyển dụng là 15 chỉ tiêu, bao gồm:   – Trường Mầm non Sen Hồng: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non;...
read more