TT Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

TT Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong...
read more
Sở LĐTB và XH Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở LĐTB và XH Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở LĐTB và XH Hải Phòng tuyển dụng viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng:...
read more
UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục

read more
Cung Văn hóa Thiếu nhi TP.Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Cung Văn hóa Thiếu nhi TP.Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Cung Văn hóa Thiếu nhi TP.Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN...
read more
UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó: – Văn phòng....
read more
Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển....
read more
Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 3. Thời....
read more
Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo...
read more
Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu,...
read more
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS với cá...
read more
UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018  UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu, trong đó: – Bậc Mầm non: 44 giáo....
read more
UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

read more
Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người cho 05 vị trí việc...
read more
UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 61 người, trong đó:...
read more
Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 06 vị trí việc làm vào 03 đơn vị...
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Khuyến nông như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
1 2 3 5