Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức 2017

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức 2017

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển dụng viên chức 2017 Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức thi tuyển viên chức...
read more
UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thể thao năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã 2017

UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã 2017

UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  – Số lượng: 01 chỉ...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Cục Thuế Hải Dương bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2016

Cục Thuế Hải Dương bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2016

Cục Thuế Hải Dương bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2016 Theo đó, ngoài các chuyên ngành đã thông báo theo Công văn số 5775/TCT-TCCB, bổ sung 03 chuyên ngành đào tạo như sau: Chuyên ngành Thuế,...
read more
Thông báo tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Chí Linh, Hải Dương

Thông báo tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Chí Linh, Hải Dương

    Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn Rate this post
read more