Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng lao động hợp đồng

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng lao động hợp đồng

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng lao động hợp đồng Nguồn tin: vanthu@htu.edu.vn Rate this post
read more
UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ...
read more
UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Trưởng công an xã năm 2018

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Trưởng công an xã năm 2018

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Trưởng công an xã năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà cần tuyển dung 02 công chức cấp xã. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu. Điều kiện, tiêu...
read more
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động bổ sung cho các đơn vị cấp huyện 1. Điều kiện dự tuyển: – Tốt nghiệp...
read more
UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức UBND huyện Cẩm Xuyên bổ sung ngành và thời gian tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp năm 2017. I. Ngành tuyển dụng: 1. Trung tâm Ứng...
read more
UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên cần tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp năm 2017. Chỉ tiêu tuyển dụng: gồm 04 chỉ tiêu. – Trung...
read more
Ban Quản lý dự án tưới tiêu Bắc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng

Ban Quản lý dự án tưới tiêu Bắc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng

Ban Quản lý dự án tưới tiêu Bắc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Ban Quản lý dự án tưới tiêu Bắc Hà, UBND huyện Thạch Hà cần tuyển biên, phiên dịch tiếng Anh phục vụ các dự án ODA. 1....
read more
Báo Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng nhân sự

Báo Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng nhân sự

Báo Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng nhân sự Báo Hà Tĩnh cần tuyển một nam kỹ thuật viên công nghệ thông tin. Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin; ưu...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tuyển dụng

Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tuyển dụng

Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tuyển dụng Ban Điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh cần tuyển 1 cán bộ hỗ trợ hành chính làm việc toàn thời gian cho dự án “Hỗ trợ địa phương trách...
read more
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: – Chỉ...
read more
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ năm 2017 (Đợt 2)

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ năm 2017 (Đợt 2)

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ năm 2017 (Đợt 2) Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đào tạo hệ chính quy dài hạn như sau: – Bác sĩ đa...
read more
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có thông báo phân cấp tuyển dụng 86 bác sỹ...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017 Ngày 4 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ Thông tin- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có...
read more
Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 bác sỹ đa...
read more
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 Thực hiện Văn số 3103/UBND-NC1 ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế; Kế hoạch số 1130/KH-SYT ngày...
read more