Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó: – Giảng...
read more
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức HNP – Ngày 6/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm...
read more