Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng Sở Giao thông vận tải Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác Bảo vệ tại Cơ...
read more
UBND Quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 UBND Quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó: – Văn...
read more
UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018

UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018

UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018 Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 20184.5 (90%) 2 vote[s]
read more
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng Căn cứ Công văn số 3900/NHCS-HĐTT ngày 24/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển lao động Ngân hàng Chính sách xã hội, về việc tuyển lao...
read more