Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm 2018

Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm 2018

Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm 2018 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV...
read more
Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

read more
Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng

Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng

Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức 2018 Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm...
read more
Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Các vị trí cần tuyển: + 02 phóng viên...
read more
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đông Tháp tuyển viên chức 2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đông Tháp tuyển viên chức 2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp...
read more
Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh cần tuyển 02 Kỹ thuật viên, 01 Đạo diễn, 01 Diễn viên, cụ thể như sau:...
read more
UBND Tx.Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND Tx.Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND Tx.Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017 UBND Tx.Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017 chi tiết như sau:  Nguồn tin: hhongngu.dongthap.edu.vn/ UBND Tx.Hồng Ngự, Đồng Tháp ...
read more
UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục 2017 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số...
read more
Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông...
read more
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 Lưu trữ viên hạng...
read more
UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2017

UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2017

UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính.....
read more
Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 4 người, gồm: – Phóng viên...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017 như...
read more
UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn Tỉnh...
read more
UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu, trong đó: – Công chức các...
read more