UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 238 chỉ...
read more
Trung tâm Xúc tiến du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến du lịch Đồng Nai cần tuyển dụng viên chức với chức danh công việc như sau: Vị trí: Chuyên viên phát triển sản phẩm du...
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau: – Vị trí tuyển dụng: + Bác sĩ đa khoa và...
read more
Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông...
read more
Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai thông báo tuyển dụng Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm sau: – 01 Cao đẳng công nghệ thông tin (Có khả năng cài đặt máy...
read more
Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng:  – Bác sĩ các chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh,...
read more
TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Nguồn: https://ytevinhcuu.com   TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 20185 (100%) 1 vote[s]
read more
Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng

Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng

Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng như sau: 1. Kế toán: 01 người (ưu tiên người có kinh nghiệm). Trình độ:....
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: * Vị trí tuyển dụng: – 27 Bác sĩ (20 Đa khoa,...
read more
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 25 người (Đa khoa, chuyên khoa...
read more
Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 người, trong đó: – Bác...
read more
Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên...
read more
Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 18 (Đa khoa, Chuyên khoa, YHDP, …...
read more
Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động

Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động

Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động ngạch Giảng viên Nguồn: vnuf2.edu.vn Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động5 (100%) 2 vote[s]
read more
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. Vị trí: 1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, sản,...
read more
1 2 3 5