UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 vị trí...
read more
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên tuyển dụng nhân viên văn phòng Đại diện huyện Điện Biên Đông như sau: 1. Vị trí tuyển dụng:  Cá...
read more
UBND huyện Mường Chà, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND huyện Mường Chà, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm 2017

read more
Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển viên chức 2017

Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển viên chức 2017

Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển viên chức 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người, trong đó: – Trung tâm Kỹ...
read more
Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018

Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018

Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng:...
read more
Sở Giáo dục, Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức 2017-2018

Sở Giáo dục, Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức 2017-2018

Sở Giáo dục, Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức 2017-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 Giáo viên THPT hạng...
read more
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: 1.Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn tuyển...
read more
Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển dụng công viên chức 2017

Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển dụng công viên chức 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau: Số lượng tuyển dụng:  + Công...
read more