Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử...
read more
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo

Sở Kế hoạch – Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo tuyển chức danh lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu ban hành kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT Thi tuyển 01 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ...
read more
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tuyển dụng viên chức

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tuyển dụng viên chức

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch cần tuyển 16 viên chức...
read more
Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 viên chức, trong đó: – Bác...
read more
Bệnh viện Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Bệnh viện quận 6, số 02D Chợ lớn, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển cụ thể sau: 1. Vị trí và số lượng cần tuyển:...
read more
Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng

Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng

Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng Bệnh viện Tim Mạch An Giang cần tuyển ê kíp để đào tạo, gồm: – 02 Bác sĩ hồi sức phẫu thuật tim. – 01 Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài...
read more
Vườn quốc gia Ba Vì tuyển dụng viên chức năm 2018

Vườn quốc gia Ba Vì tuyển dụng viên chức năm 2018

Vườn quốc gia Ba Vì tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ công văn số 1265/TCLN-VP ngày 03/8/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2018. Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-VBV-TC...
read more
Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu, trong đó: – Làm việc tại...
read more
Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự

Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự

Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN cần tuyển 01 Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự. Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 14/08/2018, ưu...
read more
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 01/8/2018 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế...
read more
Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế (CYDECO) cần tuyển dụng 03 viên chức tham mưu phát triển hợp tác quốc tế thanh...
read more
Bộ Công Thương thông báo nhu cầu tuyển công chức

Bộ Công Thương thông báo nhu cầu tuyển công chức

Bộ Công Thương thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2018 Căn cứ Kế hoạch số 4230/KH-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng...
read more
Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục

Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục

Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 Phòng GDĐT Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu, trong...
read more
Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Bác sĩ đa...
read more
Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên

Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên

Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn...
read more
Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu, trong đó: – Chuyên ngành Y –...
read more