Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại bệnh viện năm 2018 như sau: 1. Số...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và...
read more
Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu,...
read more
Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Tân Phú tuyển viên chức

Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Tân Phú tuyển viên chức

read more
Báo Lao động Thủ đô thông báo tuyển dụng

Báo Lao động Thủ đô thông báo tuyển dụng

Báo Lao động Thủ đô thông báo tuyển dụng Là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ TP, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, qua 25 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã...
read more
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo tuyển dụng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo tuyển dụng như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu, trong đó: – Cán bộ giảng dạy:...
read more
Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25...
read more
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý c...
read more
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý c...
read more
Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng viên chức

Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng viên chức

Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng viên chức Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, căn cứ vào nhu cầu lao động hợp đồng tại Nhà xuất bản, Nhà xuất bản cần tuyển...
read more
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS với cá...
read more
Sở Tư pháp Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tư pháp Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tư pháp Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 04 người 2. Đối tượng,...
read more
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng là một đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng, có sứ mệnh đào tạo cán bộ y tế...
read more
Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Vị trí việc làm cần tuyển:  – Vị trí việc làm...
read more
Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp

Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp

Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình Ngày 24/5/2018, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành kế hoạch số 14 -KH/TU về việc tổ chức...
read more
TT Dịch vụ- Tư vấn đầu tư, XD Thủ Thiêm tuyển dụng viên chức

TT Dịch vụ- Tư vấn đầu tư, XD Thủ Thiêm tuyển dụng viên chức

Trung tâm Dịch vụ – Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ – Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức...
read more
1 2 3 9