Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư...
read more
Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM tuyển dụng viên chức

Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM tuyển dụng viên chức

Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu –...
read more
Bệnh viện K xét tuyển viên chức năm 2018

Bệnh viện K xét tuyển viên chức năm 2018

Bệnh viện K xét tuyển viên chức năm 2018 Bệnh viện K dự kiến xét tuyển viên chức năm 2018 vào tháng 7/2018, cụ thể như sau: Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 351 chỉ tiêu Trong đó:  – Bác sĩ: 67 –...
read more
Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)

Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)

Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)  Nguồn tin: epu.edu.vn Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)5 (100%) 1 vote[s]
read more
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 người, trong đó: – Bác sĩ hạng III: 69 người....
read more
Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: STT VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỐ LƯỢNG ĐIỀU...
read more
VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018

VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018

VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018 Ngày 16/4/2018, VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 19/VC3-TCCB thông báo thi tuyển công chức năm 2018, trong đó...
read more
UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018 Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-SNV ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê...
read more
Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế (CYDECO) thuộc Trung ương Đoàn cần tuyển dụng 03 viên chức tham mưu phát triển hợp tác quốc...
read more
Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 18 (Đa khoa, Chuyên khoa, YHDP, …...
read more
Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

read more
UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Quận 4 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 người,...
read more
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ vào nhu cầu công việc, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ thông báo tuyển dụng viên chức năm...
read more
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng cán bộ năm 2018 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động năm...
read more
Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét...
read more
1 2 3 9