Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng Căn cứ Công văn số 3900/NHCS-HĐTT ngày 24/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển lao động Ngân hàng Chính sách xã hội, về việc tuyển lao...
read more
Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục ngành nghề, học hàm, học vị thu hút ...
read more
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-STP ngày 15/8/2017, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực...
read more
UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2017, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: 1. Đối tượng, điều kiện: – Hiện là công chức có vị trí việc làm phù hợp...
read more
Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó: – 13 Giảng viên. – 02 Chuyên...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2)...
read more
UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu, cụ thể: –...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm...
read more
UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017 UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Tiểu học...
read more
UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017 UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Giáo viên THCS: 08 chỉ tiêu....
read more
Trường Trung cấp nghề Chợ Mới tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Trung cấp nghề Chợ Mới tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển cạnh tranh. 2....
read more
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển giảng viên cơ hữu các ngành sau: 1. Giảng viên Tiếng anh (2 Giảng viên) – Thông báo chi tiết;...
read more
Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình tuyển dụng

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình tuyển dụng

read more
Sở GDĐT Đồng Nai tuyển dụng Giáo viên, Nhân viên khối THPT và trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018

Sở GDĐT Đồng Nai tuyển dụng Giáo viên, Nhân viên khối THPT và trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018

Sở GDĐT Đồng Nai tuyển dụng Giáo viên, Nhân viên khối THPT và trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018 Sở GDĐT Đồng Nai tuyển dụng Giáo viên, Nhân viên khối THPT và trực thuộc Sở năm học 2017 –...
read more
UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 45 chỉ tiêu 2. Vị trí...
read more
1 2 3 9