Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ kế hoạch số 127/KH-LĐTBXH ngày 24/1/2017 của sở Lao động- Thương binh và xã hội về việc tuyển dụng...
read more
Tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế 2016

Tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế 2016

Thông báo tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo...
read more
Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự Trường chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự, vị trí việc làm giảng viên với các chuyên ngành:  Kinh tế chính trị Mác- L...
read more
Trường ĐHBK Hà Nội tuyển dụng cán bộ viên chức năm 2017

Trường ĐHBK Hà Nội tuyển dụng cán bộ viên chức năm 2017

Trường ĐHBK Hà Nội tuyển dụng cán bộ viên chức năm 2017 Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà...
read more
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khánh Hòa tuyển dụng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng: Vị trí công tác: Phòng Thí nghiệm Hóa học...
read more
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường quận Long Biên 2017

Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường quận Long Biên 2017

Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường quận Long Biên 2017 Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2017 như sau: A. CHỈ TIÊU,...
read more
TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ

TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ

TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ Trung tâm Đào tạo và phát triển Quốc tế (ITC)- Trường đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng...
read more
Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển 16 viên chức cho các phòng, ban, khoa...
read more
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển viên chức năm 2017

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển viên chức năm 2017

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển viên chức năm 2017 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển giảng viên, chuyên viên làm việc tại các đơn vị thuộc Trường...
read more
Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017  Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017 như sau: I. Số lượng, vị...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SNV ngày 09/02/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch, phương án tuyển...
read more
Viện vệ sinh dịch tễ trung ương tuyển dụng lao động 2017

Viện vệ sinh dịch tễ trung ương tuyển dụng lao động 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có chức năng nghiên cứu về dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học...
read more
Ủy ban phường Phú Thạnh thông báo tuyển dụng

Ủy ban phường Phú Thạnh thông báo tuyển dụng

Ủy ban phường Phú Thạnh thông báo tuyển dụng Căn cứ công văn số 992/HD-NV ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Phòng Nội vụ về việc hướng dẫn về số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công...
read more
SYT Nghệ An, BV chấn thương chỉnh hình tuyển dụng viên chức

SYT Nghệ An, BV chấn thương chỉnh hình tuyển dụng viên chức

SYT Nghệ An, BV chấn thương chỉnh hình tuyển dụng viên chức Căn cứ thông báo số 232/TB-SYT ngày 13/2/2017 của SYT Nghệ An về vị trí, chức danh, số lượng người làm việc được tuyển dụng tại bệnh viện...
read more
UBND thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự

UBND thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự

UBND thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân sự Thực hiện Công văn số 311/UBND-SNV ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Đội Bảo vệ, an ninh tòa nhà Trung tâm...
read more
UBND thành phố Bắc Giang: Kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017

UBND thành phố Bắc Giang: Kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017

UBND thành phố Bắc Giang: Thông báo kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017 Ngày 15/2/2017, Hội đồng thi tuyển công chức xã – 2017 ban hành kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017, nội dung...
read more