Thông báo tuyển dụng Giảng viên QTKD Khách sạn – Nhà hàng trường Đại học Đông Á

Thông báo tuyển dụng Giảng viên QTKD Khách sạn – Nhà hàng trường Đại học Đông Á

Thông báo tuyển dụng Giảng viên QTKD Khách sạn – Nhà hàng trường Đại học Đông Á I. Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành QTKD Khách sạn – Nhà hàng Số lượng: 02 II. Yêu cầu chung Tốt nghiệp...
read more
Thông báo tuyển dụng Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm phòng hành chính- nhân sự Đại học Đông Á

Thông báo tuyển dụng Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm phòng hành chính- nhân sự Đại học Đông Á

Thông báo tuyển dụng Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm phòng hành chính- nhân sự Đại học Đông Á I. Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm Số lượng: 02 Giới tính: Nam II. Yêu...
read more
Phòng hành chính- nhân sự Đại học Đông Á tuyển dụng giảng viên ngành QTKD Du lịch

Phòng hành chính- nhân sự Đại học Đông Á tuyển dụng giảng viên ngành QTKD Du lịch

Phòng hành chính- nhân sự Đại học Đông Á tuyển dụng giảng viên ngành QTKD Du lịch I. Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành QTKD Du lịch Số lượng: 02 II. Yêu cầu chung Tốt nghiệp Đại học chính...
read more
Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016...
read more
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2016 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) là một trong 3 cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoạt động trong...
read more
UBND huyện Thuận Châu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

UBND huyện Thuận Châu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

UBND huyện Thuận Châu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Nguồn: thuanchau.sonla.gov.vn UBND huyện Thuận Châu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạoRate this post
read more
Sở lao động thương binh và xã hội, UBND huyện Mường La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Mường La

Sở lao động thương binh và xã hội, UBND huyện Mường La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Mường La

Sở lao động thương binh và xã hội, UBND huyện Mường La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Mường La Nguồn: thuanchau.sonla.gov.vn Sở lao động thương binh và xã hội, UBND huyện Mường La tuyển dụ...
read more
Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tuyển dụng viên chức giáo dục mầm non và tiểu học quận Hồng Bàng

Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tuyển dụng viên chức giáo dục mầm non và tiểu học quận Hồng Bàng

Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tuyển dụng viên chức giáo dục mầm non và tiểu học quận Hồng Bàng  Nguồn: hongbang.haiphong.gov.vn Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tuyển dụng viên chức giáo dục mầm non và ti...
read more
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy Sản

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy Sản

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy Sản  Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyển dụng công chức t...
read more
Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016 Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng 41 viên chức sự nghiệp Giáo dục...
read more
Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế: Thông báo tuyển dụng

Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế: Thông báo tuyển dụng

Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế: Thông báo tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TĐTNXP-TH ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017; Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế...
read more
Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu và kế hoạch phê duyệt năm 2016 làm việc tại các đơn vị trực thuộ...
read more
Thông báo tuyển dụng công ty bảo hiểm Long Quảng Bình

Thông báo tuyển dụng công ty bảo hiểm Long Quảng Bình

Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng   Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại Quảng Bình yêu cầu như sau:  1. Phó giám...
read more
Tuyển dụng sở lao động thương binh và xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Tuyển dụng sở lao động thương binh và xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ,DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN LAO ĐỘNG  I.  CÁC ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG TRONG TỈNH: TÊN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG & ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG (Người) LƯƠNG V...
read more
Tuyển dụng ở các sở, ban ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

Tuyển dụng ở các sở, ban ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng ở các sở, ban ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng Tuyển dụng ở các sở, ban ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng5 (100%) 1 vote
read more
Thông báo tuyển dụng công chức bộ tài chính, tổng cục thuế năm 2017

Thông báo tuyển dụng công chức bộ tài chính, tổng cục thuế năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016 (Kèm theo Công văn số 5775/TCT-TCCB ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế) Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế...
read more