Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng nhân sự năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng nhân sự năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu, làm việc tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để phụ trách dữ liệu đảng viên, huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng.

1. Yêu cầu:

* Tiêu chuẩn:
Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo Quyết định số 385-QĐ/TU, ngày 19/4/2017, có thêm các điều kiện sau:
Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin trường công lập, hệ chính quy;
* Hồ sơ:
Ngoài các giấy tờ theo quy định của Hội đồng thi tuyển tỉnh, ứng viên cần bổ sung: Quyết định kết nạp Đảng hoặc Thẻ đảng viên.
Các loại văn bằng chứng chỉ phải có bản gốc để đối chiếu.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 25/4/2017 đến 24/5/2017 (trong giờ hành chính) tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh.

3. Địa chỉ:

Đường Nguyễn Huy Oánh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0912 496836.
Thông báo này được công khai trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, website:http://dukcq.hatinh.gov.vn và tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh.


Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng nhân sự năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments