Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch...
read more
Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: tourism.danang.gov.vn Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 20185 (100%) 1 ...
read more
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

read more
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: dpi.danang.gov.vn Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵn...
read more
UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của  Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển...
read more
Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: fad.danang.gov.vn Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 20185 (100...
read more
Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Thực hiện Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành...
read more
Thanh tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Thanh tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Thanh tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Thanh tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: thanhtra.danang.gov.vn Thanh tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 20185 (100%) 1 vote[s]
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: tnmt.danang.gov.vn Sở Tài nguyên và Môi trường ...
read more
No Image

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ Kế hoạch số 715/KH-STTTT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xét tuyển viên chức thuộc...
read more
UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

read more
UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học , THCS năm 2018 UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học ,...
read more
UBND Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức

UBND Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức

UBND Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tuyển công chức  Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn UBND Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức5 (100%) 1 vote[s]
read more
UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Thực hiện Thông báo số 2042/TB-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức tại các sở,...
read more
UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-SNV ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng...
read more
1 2 3 10