Cục Y tế Giao thông vận tải tuyển dụng công chức năm 2016

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức Cục Y tế Giao thông vận tải năm 2016:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; – Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; – Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; – Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức Cục Y tế Giao thông vận tải năm 2016:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức
– Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người, gồm: 06 công chức ngạch chuyên viên (công chức loại C). Chi tiết tại phụ lục 1.
– Mô tả chi tiết vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự tuyển tại Phụ lục 2.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
aĐơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 3).
b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
c. Bản sao giấy khai sinh.
d. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (các yêu cầu, điều kiện đối với từng vị trí dự tuyển tại Phụ lục 2).
e. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
g. Hai ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Các thành phần hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự kể trên và bỏ vào một phong bì riêng (bì hồ sơ) có kích thước 250x340x5mm. (Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận những hồ sơ có đầy đủ thành phần nêu trên).
4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày, từ ngày 29/3/2016 đến hết ngày 4/4/2016 Thời gian làm việc trong ngày: từ 08h sáng đến 12h, chiều từ 13h đến 17h.
b. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và số điện thoại liên hệ
– Cục Y tế Giao thông Vận tải (từ mã số CV1 đến CV6): Tiếp nhận tại Phòng Tổ chức cán bộ hợp tác quốc tế, Cục Y tế Giao thông vận tải, 73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.38453251
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
– Thời gian: 02 ngày, ngày 19 và ngày 20/5/2016
– Địa điểm: Thi tại Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
6. Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh
6.1. Môn thi
a) Môn kiến thức chung: Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
c) Môn ngoại ngữ: thi tiếng Anh.
d) Môn tin học: Tin học văn phòng.
6.2. Hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh
– Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 180 phút;
– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài, thời gian 180 phút và thi trắc nghiệp 01 bài, thời gian 45 phút;
– Môn ngoại ngữ: Thi viết 01 bài, thời gian 90 phút;
– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian 45 phút.
7. Điều kiện miễn thi một số môn
a. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
(Thí sinh nộp bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập cùng hồ sơ dự thi để làm căn cứ xét miễn thi).
8. Cách tính điểm
a. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b. Điểm các môn thi được tính như sau:
– Môn thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệp tính hệ số 1;
– Môn thi ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
c) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (theo cách tính nêu trên) cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có đủ các bài thi của các môn thi;
– Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nhiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
10. Lệ phí thi tuyển
Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 thì mức thu phí dự thi tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đủ tiêu chuẩn và được Cục Y tế Giao thông vận tải thông báo dự thi. Vì vậy, Cục Y tế Giao thông vận tải sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.
Các thí sinh đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ chức thi tuyển.

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments