Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y tuyển công chức năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển công chức năm 2015 của Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng, gồm 23 vị trí (10 vị trí Kiểm dịch viên thực vật, 12 vị trí Kiểm dịch viên động vật, 01 vị trí Kế toán viên) (cụ thể xem chi tiết trong file đính kèm)
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.
2.2. Điều kiện cụ thể
a) Kiểm dịch viên động vật:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Thú y;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.
b) Kiểm dịch viên thực vật:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/ chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Trồng Trọt, (Khoa học) cây trồng, Nông học, Sinh học;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.
c) Kế toán viên:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc Tài chính-ngân hàng;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
– Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);
– Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao Giấy khai sinh;
– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi nộp hồ sơ đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu);
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Bản photo Bảo hiểm xã hội (nếu có);
– 04 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
3.2. Nơi nhận hồ sơ:
Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại đơn vị đó: Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y (Bộ không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển).
3.3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/11/2015 đến hết ngày 25/12/2015 (trong giờ hành chính).
3.4. Xét duyệt hồ sơ dự tuyển tại đơn vị và lệ phí dự tuyển:
Trên cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, đối chiếu với hồ sơ dự tuyển, Thủ trưởng đơn vị tổ chức xét duyệt hồ sơ dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển với mức thu 260.000 đồng/thí sinh đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; lập danh sách (theo mẫu) thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển công chức; báo cáo danh sách và nộp lệ phí dự tuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12/2015. Thủ trưởng đơn vị và thí sinh chịu trách nhiệm về hồ sơ dự tuyển.
Sau khi có kết quả xét tuyển, Bộ sẽ tổ chức kiểm tra hồ sơ những người trúng tuyển, thí sinh có hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
4. Nội dung xét tuyển công chức
4.1. Xét kết quả học tập của người dự tuyển;
4.2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung kiểm tra sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được thông báo sau trên website theo địa chỉ www.omard.gov.vnwww.mard.gov.vn, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và các Trạm kiểm dịch có nhu cầu tuyển dụng công chức.
5. Tổ chức xét tuyển:
Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010), dự kiến 23-24/01/2016.
6. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:
Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Công chức, Viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT-Số 2, Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Điện thoại 08043375./.
* Tải toàn văn tuyển dung, vị trí tuyển dung tại đây
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments