Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức

 
Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ thông báo nội dung kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:
I. Chỉ tiêu, số lượng cần tuyển:
1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 03 chỉ tiêu.
2. Ngạch viên chức tuyển dụng: 01 Lưu trữ viên (Mã số: V.01.02.02); 01 Kỹ sư (mã số: V.05.02.07); 01 Kế toán viên (mã ngạch 06.031).
(Đính kèm bảng thống kê nhu cầu tuyển dụng)
II. Điều kiện, đăng ký dự xét tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự xét tuyển viên chức.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4×6 cm, có xác nhận và đóng dấu (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển) của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;
3. Bản photo các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, khi trúng tuyển thì phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu trước khi tuyển dụng;
4. Bản sao Giấy khai sinh;
5. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển);
6. 02 Ảnh cỡ 4 x 6 cm cùng loại, chụp từ 6 tháng trở lại đây, ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.
Lưu ý:
– Các bản photo văn bằng, chứng chỉ không cần công chứng. Người dự xét tuyển phải cam kết sao chụp đúng bản chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc sao chụp này. Nếu hồ sơ của thí sinh khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự xét tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả xét tuyển. Người trúng tuyển, trước khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại cá nhân.
IV. Phương thức xét tuyển:
1. Nội dung xét tuyển:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
– Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển;
– Nội dung phỏng vấn phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung phỏng vấn cụ thể do Chủ tịch hội đồng xét tuyển viên chức của Chi cục quyết định (câu hỏi phỏng vấn và các đáp án do Chủ tịch Hội đồng soạn).
2. Cách tính điểm:
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản a; Khoản b và Khoản d của mục này.
e) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản c và Khoản d Mục này.
3. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
3.1- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
3.3- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3.4- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:
1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 05 tháng 02 năm 2016.
2. Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ:
a) Phát hành: thí sinh có nhu cầu liên hệ mua hồ sơ tại Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ, số 02, đường Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
b) Tiếp nhận: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính-Tổng hợp thuộc Chi cục Văn thư-Lưu trữ.
4. Lịch phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng xét tuyển thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi theo địa chỉ ghi trong hồ sơ (thí sinh lưu ý ghi rõ địa chỉ liên lạc trong Đơn dự xét tuyển và bì thư kèm theo). Hội đồng xét tuyển viên chức không chịu trách nhiệm về việc thất lạc thư do việc cung cấp địa chỉ của thí sinh.
Lưu ýThí sinh dự tuyển khi nộp hồ sơ phải xác định rõ vị trí dự tuyển phù hợp và ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu
– Kế hoạch xét tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ và đăng tải tại website: www.sonoivu.cantho.gov.vn. Các thông tin liên quan đến việc xét tuyển viên chức sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức thường xuyên cập nhật trên website: www.sonoivu.cantho.gov.vn. Trường hợp thắc mắc liên hệ trực tiếp về Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 07103.600.344 để được hướng dẫn.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments