Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức

Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Số lượng: Tuyển dụng 08 vị trí, cụ thể như sau:

TT Bộ phận cần tuyển Vị trí Ngạch VC Số lượng Trình độ, chuyên môn
1 Khoa Công nghệ thông tin Hỗ trợ giảng dạy Nhân viên 01 Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị mạng
2 Khoa Điện – Lạnh Điều hòa không khí Giảng viên Điện công nghiệp Giảng viên hạng III 01 Đại học trở lên, chuyên ngành Điện
Giảng viên Lạnh Điều hòa không khí Giảng viên hạng III 01 Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt; Nhiệt lạnh
3 Khoa Điện tử – Tự động hóa Giảng viên Điện tử – Máy tính Giảng viên hạng III 01 Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật phần cứng máy tính
Giảng viên Điện tử công nghiệp Giảng viên hạng III 01 Đại học trở lên, chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Điện tử – Tự động hoá; Điện tử – Truyền thông
4 Khoa Cơ khí Giảng viênCắt gọt kim loại Giảng viên hạng III 01 Đại học trở lên, chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy
5 Khoa Kinh tế Giảng viênquản trị Giảng viên hạng III 01 Đại học trở lên, chuyên ngành, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế
6 Phòng Quản trị – Đầu tư Đầu tư- phát triển Chuyên viên 01 Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế

2. Hình thức tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;
b) Nội dung xét tuyển:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
– Kiểm tra, sát hạch:
+ Đối với ngạch chuyên viên, nhân viên: Phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ
+ Đối với ngạch giảng viên: Thực hành bài giảng trên lớp 45 phút;
c) Các trường hợp tham gia dự tuyển được miễn lệ phí xét tuyển.

3. Điều kiện dự tuyển

a) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
b) Có đơn đăng ký dự tuyển;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
đ) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
– Tiêu chuẩn ngạch Giảng viên hạng III (mã ngạch V.07.01.03): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 2 hoặc tương đương; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hoặc trình độ A về tin học trở lên; sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành (powerpoint) để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy theo. Các tiêu chuẩn khác theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
– Tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hoặc có trình độ A về tin học hay tin học văn phòng trở lên;
– Tiêu chuẩn vị trí nhân viên Hỗ trợ giảng dạy Công nghệ thông tin: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên chuyên ngành Quản trị mạng; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B
e) Các trường hợp uu tiên:
– Có thời gian liên tục trên 36 tháng làm việc đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí cần tuyển; có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp.
– Đối với ngạch Giảng viên: Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề.
– Đối với vị trí giảng viên Điện tử – Máy tính: Sửa chữa được các thiết bị máy tính.
– Đối với vị trí giảng viên Cắt gọt kim loại: Có kỹ năng gia công cơ khí trên máy CNC.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1.
– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 03/8/2018.

6. Tiến độ thực hiện (dự kiến)

– Từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 03/8/2018: Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng trực tiếp, không nhận qua đường bưu điện;
– Ngày 03/8/2018: Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc;
– Ngày 06/8/2018: Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường và trên website;
– Ngày 08/8/2018: Thông báo triệu tập người dự tuyển về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành;
– Từ ngày 23/8/2018 đến 24/8/2018: Tổ chức kiểm tra sát hạch;
– Ngày 28/8/2018: Hoàn tất tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả xét tuyển;
– Ngày 31/8/2018: Niêm yết kết quả tại Trường và trên website;
– Ngày 04/9/2018: Hội đồng tuyển dụng gửi hồ sơ đề nghị thỏa thuận phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức về cơ quan chủ quản;
– Từ ngày 18/9/2018: Tiếp đón và ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển sau khi có quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển.


Nguồn tin: nguyentruongto.edu.vn

Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of