UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức 2017 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm non: 31 chỉ tiêu....
read more
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo tuyển dụng đặc cách công chức

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo tuyển dụng đặc cách công chức

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức Căn cứ nhu cầu tuyển dụng đặc cách công chức người dân tộc thiểu số ít người của Tỉnh đoàn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo...
read more
Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức 2017

Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức 2017

Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức 2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể: +...
read more
UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND TP.Cao Bằng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, sự nghiệp Văn hóa, trong đó: + Trung tâm Văn hóa – Thể...
read more
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 công chức làm nghiệp vụ...
read more
UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức ngành Khoa học, Công nghệ 2017

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức ngành Khoa học, Công nghệ 2017

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức ngành Khoa học, Công nghệ 2017 Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Côn...
read more
UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND tỉnh Cao Bằng thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn UBND tỉnh Cao...
read more
UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 UBND tỉnh Cao Bằng thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau: 1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 công chức. 2. Chức danh...
read more
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng tuyển dụng đặc cách công chức năm 2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng tuyển dụng đặc cách công chức năm 2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng tuyển dụng đặc cách công chức năm 2017 Thực hiện Quyết định số 396-QĐ/TU ngày 9/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên...
read more
UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017

UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017

UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 Ngày 26/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017, nội dung...
read more
UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: Số lượng: 02 công chức Thời gian nhận hồ...
read more
Sở Y tế Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế không qua thi tuyển năm 2017

Sở Y tế Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế không qua thi tuyển năm 2017

Sở Y tế Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế không qua thi tuyển năm 2017 Căn cứ kế hoạch số 382/KH-SYT ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Sở Y tế Cao Bằng về việc xét tuyển đặc...
read more
UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: – Tổng chỉ tiêu tuyển...
read more
UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 02 công chức: – 01...
read more