UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng

UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng

UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Phó Giám đốc...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 công chức, trong đó: –...
read more
UBND huyện Đầm Dơi, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Đầm Dơi, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Đầm Dơi, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi Thông báo số 121/TB-UBND ngày 18/7/2017 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp huyện Đầm...
read more
Sở nội vụ, UBND tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức 2017

Sở nội vụ, UBND tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức 2017

Sở nội vụ, UBND tỉnh Cà Mau thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức 2017 Thực hiện công văn số 1060/UBND-NC ngày 14/2/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc bổ sung kế hoạch tuyển...
read more
Sở nội vụ UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư 2017

Sở nội vụ UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư 2017

Sở nội vụ UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư 2017 Vị trí làm việc: thuyền viên tàu kiểm ngư Hạn nộp hồ sơ: 10/2/2017 Thông tin chi tiết cụ thể như sau: ...
read more