Bệnh viện Nhân Ái- Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Nhân Ái- Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Nhân Ái- Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2017 Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó: – Bác sĩ hạng III: 02 người....
read more
Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 với nội dung như sau: – Chỉ tiêu tuyển...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2017 Căn cứ  kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước về c...
read more
Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng nhân sự quý 2 năm 2017 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: –...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SNV ngày 09/02/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch, phương án tuyển...
read more
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Phước năm 2015

Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Phước năm 2015

            Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn Rate this post
read more
Sở Y tế Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở Y tế Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở Y tế Bình Phước tổ chức tuyển dụng 234 viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hình thức xét tuyển. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày...
read more
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Lộc Ninh năm 2015

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Lộc Ninh năm 2015

            Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn Rate this post
read more