Trung tâm Giống thủy sản Bình Định tuyển dụng

Trung tâm Giống thủy sản Bình Định tuyển dụng

Trung tâm Giống thủy sản Bình Định tuyển dụng Trung tâm Giống thủy sản Bình Định tuyển dụng như sau: Chức danh: Cán bộ kỹ thuật Số người: 02 Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản Mức lương: Theo mức lương cơ...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SNV ngày 20/3/2018 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số...
read more
UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018 Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển...
read more
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tuyển dụng viên chức Căn cứ nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông...
read more
UBND tỉnh Bình Định bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 Theo Quyết định số 765/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 484/QĐ-UBND, chỉ tiêu tuyển dụng cô...
read more
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng một số vị trí làm việc tại Trung tâm Khám...
read more
UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2018

read more
UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 Ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định n...
read more
UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục 2017 UBND huyện Phù Cát, Bình Định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 326 chỉ...
read more
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư...
read more
Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó: – 13 Giảng viên. – 02 Chuyên...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm...
read more
Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên 2017

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên 2017

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên 2017 Ngày 26/6/2017, Ban Thi đua – Khen thưởng ban hành Thông báo số 06/TB-BTĐKT về việc tuyển dụng nhân viên bảo vệ cơ quan. Căn cứ...
read more
Sở Nội vụ Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nội vụ Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nội vụ Bình Dương tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017; Thực hiện Kế hoạch s...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018 Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch tuyển viên chức năm học 2017-2018. Theo đó, Sở...
read more