Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2017

Thực hiện công văn số 1347/SNV-CCVC ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 168 viên chức.

Stt Vị trí viên chức cần tuyển dụng Mã ngạch/Mã số Số lượng cần tuyển
1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 45
2 Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 2
3 Cán sự 01.004 1
4 Chuyên viên 01.003 6
5 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 5
6 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 56
7 Dược sĩ hạng III V.08.08.22 9
8 Dược hạng IV V.08.08.23 5
9 Hộ sinh hạng III V.08.06.15 1
10 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 9
11 Kế toán viên 06.031 8
12 Kế toán viên cao đẳng 06a.031 3
13 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 4
14 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08 3
15 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 5
16 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 4
17 Y tế công cộng hạng III V.08.04.10 1
18 Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III V.06.05.14 1
Tổng cộng 168

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

 Xét tuyển thông qua phỏng vấn.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phải có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

IV. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện:

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

+ Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

+ Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

+ Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

+ Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

2. Thủ tục, hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo qui định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan tổ chức thẩm quyền chứng thực;

f) Các loại giấy tờ chứng minh về thâm niên, kinh nghiệm công tác, chứng chỉ hành nghề… (nếu có);

h) 02 (hai) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

i) 02 ảnh cỡ 4X6;

Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạn công chức, viên chức.

V. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng:

a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng theo nhu cầu tuyển dụng;

b) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương;

c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;

d) Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Phương thức và nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Nội dung phỏng vấn

+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;

+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

–   Hình thức phỏng vấn: Do Hội đồng xét tuyển viên chức quy định cụ thể.

3. Cách tính điểm

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

4. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển viên chức tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Mục IV Thông báo này và đảm bảo các điều kiện sau đây:

–  Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

–  Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển, nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

–  Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

–  Thương binh;

–  Người hưởng chính sách như thương binh;

–  Con liệt sĩ;

–  Con thương binh;

–  Con của người hưởng chính sách như thương binh;

–  Người dân tộc ít người;

–  Đội viên thanh niên xung phong;

–  Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

–  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

–  Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển.

c) Không bảo lưu kết quả xét tuyển theo Thông báo này cho các kỳ thi xét tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 19/04/2017 đến hết ngày23/05/2017 (giờ hành chính: sáng từ 7h30-11h30, chiều 13h30-16h30), phát hành hướng dẫn và nhận hồ sơ dự tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Số 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)

VII. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

Ngày 25/5/2017 niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  (Số 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (http://www.bvnguyentriphuong.org) danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển.

VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN GẶP MẶT THÍ SINH, PHỎNG VẤN

Dự kiến ngày 13/6-14/6/2017: gặp mặt thí sinh để phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển và nhận thẻ dự phỏng vấn; Dự kiến ngày 15/6-16/6/2017: phỏng vấn (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Số 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh – điện thoại: (08) 38 366 584)


Nguồn tin: bvnguyentriphuong.org

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments