Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017


Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

24 viên chức cho các khoa, phòng. Trong đó:

– Các khoa lâm sàng: 16 chỉ tiêu.

– Khoa Dược: 01 chỉ tiêu.

– Khoa Cận lâm sàng và Thăm dò chức năng: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Điều dưỡng: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Tổ chức – Hành chính: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Vật tư Y tế và Mắt giả: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Trong thời hạn 20 ngày làm việc (Từ ngày 27/11/2017 đến 16h30 ngày 22/12/2017).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, số 68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:Nguồn tin: www.benhvienmatdanang.vn

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments