Bệnh viên C Đà Nẵng thông báo tuyển dụng


Bệnh viên C Đà Nẵng thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm, cụ thể như sau:
– Bác sĩ Đa Khoa : 31
– Bác sĩ YHCT :02
– Bác sĩ RHM :02
– Điều dưỡng : 19
– Điều dưỡng Cao đẳng : 36
– Điều dưỡng Trung cấp : 18
– Kỹ thuật viên Cao đẳng PHCN : 01
– Kỹ thuật viên Trung cấp PHCN : 03
– Kỹ thuật viên Cao đẳng HAYH : 03
– Kỹ thuật viên Trung cấp HAYH : 02
– Kỹ thuật viên Cao đẳng xét nghiệm : 05
– Dược sĩ Trung cấp : 01
Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 10/12/2015.
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 14/12/2015 – 11/01/2016.
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng TCCB – Bệnh viện C Đà Nẵng.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo hồ sơ được phát hành.
Hình thức tuyển dụng và nội dung: Xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan.
Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện C Đà Nẵng, số 122 đường Hải Phòng, TP. Đà Nẵng.
Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Nhà nước.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng TCCB, số điện thoại liên hệ: 0511. 3821480, số máy lẻ 128 và xem tại bảng thông tin của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments