UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh Bến Tre tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: Nguồn tin: bentre.gov.vn UBND tỉnh Bến...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức  làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng:...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau: 1. Số lượng, vị trí cần tuyển – Số lượng cần...
read more
Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Giảng viên Ngành May thời trang: 01 người. – Giả...
read more
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân sự công tác tại Khu Ứng...
read more
Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018

Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 giảng viên các ngành sau: – 02 Giảng viên ngành:...
read more
UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau: 1. Vị trí tuyển dụng:  Tuyển dụng 01 Phó Giám đốc Sở Công Thương phụ trách lĩnh vực thương...
read more
Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức

Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức

Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức chuyên môn như sau: Nguồn tin: cdbt.edu.vn Trường Cao đẳng Bến Tre.....
read more
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Giáo viên Toán...
read more
Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: 01 Phụ trách công tác kế hoạch. 2. Hình...
read more
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng nhân sự Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân viên...
read more