Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan thông báo tuyển dụng viên chức như­ sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số: 02, trong đó:
– Vị trí quản lý kỹ thuật: 01 chỉ tiêu
– Vị trí kế toán – Tài chính: 01 chỉ tiêu

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
Ngoài các điều kiện trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ổn định đội ngũ viên chức trong Ban quản lý dự án, tránh trường hợp sau khi được tuyển dụng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác ra ngoài, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại Ban quản lý dự án sau khi được tuyển dụng.
2. Trình độ chuyên môn: Có Bằng Đại học trở lên
(Có biểu chi tiết đính kèm)
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở Nội vụ thống nhất phát hành, thành phần gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
6. Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:
a) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).
b) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);
c) Bản cam kết có trình độ ngoại ngữ bậc A2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông .
d) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm xét tuyển.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển.
a) Nội dung xét tuyển viên chức
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
b) Cách tính điểm
– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
– Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc điển theo hệ thông tín chỉ, điểm phỏng vấn.
c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới, như sau
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh;
+ Người hưởng chính sách như thương binh;
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc ít người;
+ Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người dự tuyển là nữ.
– Trường vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng
a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước;
b) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
b) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.
3. Quy trình xét tuyển đặc cách
a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;
b) Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
c) Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;
d) Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;
đ) Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;
e) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì căn cứ vào điểm phỏng vấn lấy từ cao trở xuống.

VI. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tổ chức tuyển dụng, thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/5/2017 đến hết ngày 11/6/2017.
2. Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển trước ngày 02 tháng 6 năm 2017.
3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng trước ngày 02 tháng 6 năm 2017
4. Thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách (nếu có) trước ngày 02 tháng 6 năm 2017.
5. Tổ chức xét tuyển đặc cách (nếu có): ngày 30 tháng 5 năm 2017.
6 Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, hướng dẫn ôn tập, phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển, thu lệ phí sét tuyển: ngày 12 tháng 6 năm 2017.
7. Thời gian xét tuyển: ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2017.

VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thu phí đăng ký dự tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, cụ thể:
– Dưới 100 thí sinh thu 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
– Từ 500 thí sinh trở lên thu 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
Văn bản này được thông báo công khai trên trang Thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại, Phòng Nội vụ huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.


Nguồn tin: langson.gov.vn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments