Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tuyển viên chức

 

Căn cứ Quyết định 6088/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý các dự án trọng điểm PTĐT Hà Nội năm 2015. Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thông báo xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:

 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 người (trình độ Đại học) 
1. Vị trí việc làm Giải phóng mặt bằng (Phòng Thực hiện dự án): 03 người
– Ngành Tài chính ngân hàng:  01 người
– Ngành Kế toán:  01 người
– Ngành Kiến trúc:  01 người
2. Vị trí việc làm Hành chính quản trị (Phòng Tổ chức hành chính): 03 người
– Ngành Công nghệ thông tin: 01 người
– Ngành Kế toán: 01 người
– Ngành Hành chính học:  01 người
3. Vị trí việc làm Theo dõi hồ sơ, đôn đốc các bộ phận, đơn vị liên quan; tham mưu, đề xuất giải quyết các thủ tục vướng mắc… (Phòng Tài chính kế toán): 02 người
– Ngành Quản lý và tài chính (Đại học trở lên): 01 người
– Ngành Kinh tế: 01 người
II. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian phát hành: Từ 24/11 đến 30/11/2015 (giờ hành chính)
– Thời gian tiếp nhận: Từ 25/11 đến 22/12/2015 (giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban quản lý các dự án trọng điểm PTĐT Hà Nội – 130B Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội (đường rẽ vào hồ Ba Mẫu). Điện thoại liên hệ: 04.35723.067.
– Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/thí sinh
* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký tuyển dụng
Thông tin chi tiết niêm yết và công khai tại trang Web Cổng thông tin điện tử Hà Nội (www.hanoi.gov.vn) và trụ sở Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments