Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 Theo nội dung Thông báo, Văn phòng UBND tỉnh cần tuyển dụng 02 công chức có các điều kiện như sau: – Chuyên ngành tuyển dụng: Nông nghiệp,...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 Theo Thông báo, Sở GDĐT Bạc Liêu sẽ tuyển dụng 05 công chức tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành đào tạo: Kế toán; Xây dựng dân...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Chuyên viên thực hiện...
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018,...
read more
Trường Đại học Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Đại học Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Giảng viên. 2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ....
read more
Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2017 như sau: 1....
read more
Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động 2017

Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động 2017

Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động 2017 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc...
read more