TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng

TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng

TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương thông báo tuyển dụng như sau: ***NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN...
read more
HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý chứng từ & quản lý tài sản

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý chứng từ & quản lý tài sản

HDBank tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý chứng từ & quản lý tài sản Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp lý chứng từ & quản lý...
read more
Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng Trường Đại học Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí hành chính: Admin Assistant cum Procurement Assistant Lab equipment coordinator cum lab equipment ...
read more
Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ tuyển viên chức 2018

Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ tuyển viên chức 2018

Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ tuyển viên chức 2018 Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-LĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng...
read more
Văn phòng HĐND – UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng

Văn phòng HĐND – UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng

Văn phòng HĐND – UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng Văn phòng HĐND – UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng, cụ thể như sau: 1. Số lượng tuyển: 02 người....
read more
UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng

UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng

UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Số lượng:....
read more
UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng

UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng

UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau: 1. Chỉ tiêu, chức danh tuyển...
read more
Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng Ban Quản lý Tòa nhà (BQLTN) Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc văn phòng Ủy ban...
read more
TT Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Bình Dương tuyển dụng viên chức 2017

TT Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Bình Dương tuyển dụng viên chức 2017

TT Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Bình Dương tuyển dụng viên chức 2017 Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: 1)...
read more
UBND Tx.Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên

UBND Tx.Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên

UBND Tx.Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn UBND Tx.Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên5 (100%) 1 vote[s]
read more
Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương thông báo tuyển dụng Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục ngành nghề, học hàm, học vị thu hút ...
read more
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển giảng viên cơ hữu các ngành sau: 1. Giảng viên Tiếng anh (2 Giảng viên) – Thông báo chi tiết;...
read more
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển dụng giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển giảng viên cơ hữu các chuyên ngành sau: 1. Chuyên ngành Cơ điện tử (4 giảng viên)...
read more
Đài truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển nhân sự

Đài truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển nhân sự

Đài truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển nhân sự Đài truyền thanh thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển nhân sự như sau: 1.Vị trí Kỹ thuật Yêu cầu: Số lượng: 02 Giới tính: Nam Có sức...
read more
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển giảng viên cơ hữu

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển giảng viên cơ hữu

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Bình Dương tuyển giảng viên cơ hữu Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển giảng viên cơ hữu các ngành sau: 1. Giảng viên Điện công nghiệp (2 người) –...
read more
Tỉnh Bình Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2017

Tỉnh Bình Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2017

Tỉnh Bình Dương xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2017 Căn cứ Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm....
read more