No Image

Bộ Khoa học & Công nghệ tuyển dụng

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học & Công nghệ tuyển dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học & Công nghệ tuyển dụng như sau: Quỹ Phát...
read more
UBND phường 5, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

UBND phường 5, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

UBND phường 5, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng UBND phường 5, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung người hoạt động không chuyên trách năm 2018 như sau: Số lượng: 01 Chức...
read more
UBND phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

UBND phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

read more
UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức giáo dục năm học 2018-2019 Với mục đích bổ sung số lượng người làm việc còn thiếu tại các đơn vị trường học công lập thuộc thành phố Vũng...
read more
UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Sở Nội vụ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

Sở Nội vụ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng

Sở Nội vụ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng Viên chức Ban quản lý TT hành chính – chính trị tỉnh Nguồn: cchc.baria-vungtau.gov.vn Sở Nội vụ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng5 (100%) 1 vote[s]
read more
UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao năm 2018 UBND thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao...
read more
Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư...
read more
Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụn...
read more
UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm 2017-2018 (đợt 2) như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu,...
read more
UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND thành phố Vũng Tàu thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, với các nội dung sau: 1....
read more
UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức 2018

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức 2018

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức 2018 Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành thông báo số 412/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm...
read more
Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2017 Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, như sau: Nguồn tin: soyte.baria-vungtau.gov.vn Sở Y tế...
read more
Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên, nhân viên

Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên, nhân viên

Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên, nhân viên  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...
read more
UBND Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng công chức

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng công chức

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng công chức Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-VKS-P15 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyển...
read more