Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng

Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng

Bệnh viện Tim Mạch An Giang tuyển dụng Bệnh viện Tim Mạch An Giang cần tuyển ê kíp để đào tạo, gồm: – 02 Bác sĩ hồi sức phẫu thuật tim. – 01 Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài...
read more
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tuyển dụng

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tuyển dụng

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tuyển dụng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động về làm việc tại các Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp như sau: Căn...
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Kỹ thuật viên nội soi. 2. Hồ sơ gồm: – Đơn xin việc....
read more
Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018

Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018

Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018 (Lần 2) Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn Rate this post
read more
Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018

Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018

Sở GD&ĐT An Giang điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển nhân viên năm 2018 Theo đó, cấp mẫu giáo có 7 chỉ tiêu kế toán, 9 chỉ tiêu y tế; tiểu học có 13 chỉ tiêu kế toán, 9...
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, bao gồm: – 05 Điều dưỡng có chứng chỉ bó...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ...
read more
Trường ĐH An Giang tuyển viên chức năm 2017 (Đợt 2)

Trường ĐH An Giang tuyển viên chức năm 2017 (Đợt 2)

Trường ĐH An Giang tuyển viên chức năm 2017 (Đợt 2) Nguồn tin: agu.edu.vn Trường ĐH An Giang tuyển viên chức năm 2017 (Đợt 2)5 (100%) 1 vote[s]
read more
Chi cục Văn thư – Lưu trữ An Giang tuyển dụng viên chức 2017

Chi cục Văn thư – Lưu trữ An Giang tuyển dụng viên chức 2017

Chi cục Văn thư – Lưu trữ An Giang tuyển dụng viên chức 2017 Căn cứ Công văn số 1810/SNV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung...
read more
Trường Đại học An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau: I. Yêu cầu chung: – Là công dân Việt Nam...
read more
Trường Đại học An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học An Giang thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1) Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc...
read more
Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ công văn...
read more
Trường Đại học An Giang tuyển viên chức năm 2017 (đợt 1)

Trường Đại học An Giang tuyển viên chức năm 2017 (đợt 1)

Trường Đại học An Giang tuyển viên chức năm 2017 (đợt 1) Trường Đại học An Giang tuyển viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường với các yêu cầu và vị trí sau: I. Yêu cầu...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2017 như sau: 1....
read more
Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018

Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018

Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018 Căn cứ Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 06/09/2017 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo...
read more